תיאום ניהול ופיקוח

תחומי התמחות:
אחריות על התכנון והביצוע, ניהול והקמה של מבני ציבור ומגורים.
ניהול עובדים, יועצים וקבלנים.
טיפול במכרזים, תאום התכנון, בחירת קבלנים, ביצוע הפרויקט, תאום מול רשויות.
שירות וליווי מקצועי ללקוחות משלב התכנון ועד למסירה כולל בתקופת הבדק.
 
פעולות הפיקוח:
 • פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד (בתדירות הנדרשת) על ביצוע מדויק של העבודות בהתאם לתכניות עבודה המפרט הטכני וההסכמים השונים.
 • פיקוח על טיב העבודה בבתי המלאכה השונים לפני הבאת החומרים לאתר.
 • פיקוח על ביצוע העבודה לפי לוח זמנים.
 • השתתפות בישיבות תאום ביצוע שבועיות עם הקבלנים והיועצים.
 • ניהול יומני עבודה ורישום על כל המתרחש באתר העבודה.
 • בדיקה ואישור חשבונות.
 • בדיקת כמויות וטיב העבודה.
 • מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ואף שיתוף היועצים השונים בהתאם להתקדמות העבודה ולפי הצורך.
 • מתן יעוץ וחוות דעת במהלך תקופת הבדק, עריכת רשימה של התיקונים הדרושים ופיקוח עלביצועם.
 • יעוץ והשתתפות בברורים, תביעות וסכסוכים עם קבלנים, יועצים.
 • תיאומים עם חברת חשמל, הוט, בזק, ממ"י מקורות וכל גורם אחר לפני, במהלך ובסוף העבודה.
 • שמירה על קשר רציף עם הלקוחות ומתן מענה מיידי .

 

שלבי העבודה:
 • רכישת הקרקע ע"י היזם ובניית פרוגרמה.
 • בחירת יועצים, ישיבות תאום תכנון וקבלת היתר בניה.
 • עריכת מכרז על כל פרטיו השונים, זימון וסיור קבלנים.
 • מו"מ עם הקבלנים ובחירת קבלן.
 • עריכת חוזה עם הקבלן.
 • ניהול ופיקוח על כל שלבי הביצוע של הפרויקט כולל ביקור במפעלים השונים הנותנים שירות ליזם/קבלן.
 • ניהול ישיבות שבועיות עם היזם, הקבלן והיועצים השונים לפי הצורך.
 • עריכת דו"חות שונים ליזם בכל שלבי הבניה: תזרים מזומנים, לוח זמנים והתקדמות הבניה מול הקבלן והרשויות השונות.
 • מסירת הפרויקט ליזם ומתן שירות בשנת הבדק עפ"י הצורך.